GEELLAKKI KOOLITUS

Koolitusasutus: Janika Ilustuudio OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Geellaki paigaldamine ja hooldamine
Õppekeel: Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus: 1-4 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised
Kogumaht: 8 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 4 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: puudub, ennem järgmist koolituspäeva.
Koolituse toimumiskoht: Pärnu mnt 146, III korrus Brilliant ilukool
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral.
Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (brilliantilustuudio@gmail.com, tel. 51967681; 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui ka praktikas mis puudutab geellaki paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks ilusalongis.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täiesmahus. Samuti on õpilane kohustatud läbima hügieenikoolituse iluteenindajale.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus iluvaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna.
Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis.
 geellaki paigaldus naturaalsele küünele.
 geellaki hooldus.
 disain värvilise geellakiga.
 geellaki disain glitterpulbriga.
 geellaki disain fooliumiga.
 geellaki disain kassisilma effektlakiga.
 viilimistehnika (küünefrees).
 viilimistehnika (küüneviiliga).

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt paigaldada kliendile geellakk naturaalsele küünele. Oskab teostada geellaki hooldust, disainida küüsi vastavalt õpitud meetoditele ( fooliumdisain, kassisilma effekt, glitterpulber) ja kasutades õigeid tehnikaid. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.Õppekeskkond Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum küünetehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga.

Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

Koolitajad Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniteadmised iluteenindus valdkonnas. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii teooriatestis kui ka praktilise töö eksamiga.
Hindamine: Hinnatakse õpilast hindamislehe alusel, millel on välja toodud erinevad kriteeriumid:

 hügieeni tagamine.
 ohutusnõuded (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid).
 õige tehnika leidmine geellaki paigalduseks ja hoolduseks.
 küünte kuju esteetilisus.
 küünte pinnakaunistuste esteetilisus (geellaki, prantuse maniküür).
 vastus teoreetilisele küsimusele.
 küüneviili ja küünefreesi õige kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus: Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud ripsmepikenduste paigalduse ja hooldusega alats aastast 2013.

Koolituse maksumus : 120€

Moodul: Geellaki paigaldus
Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 4 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele geellaki paigaldamise oskused, arvestades küünte eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ningtäiendada teadmisi geellakitud küüne kujundamisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad, prantsuse maniküür, värviliste geellakkide kasutamine, glitterpulbrite kasutamine ja effektlakkide kasutamine).
Sisu: Geellaki paigaldamine, praktilisetöö käigus kahele modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsama
disaini teotamine, kiiremate ja ohutumate töövõtete arendamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada naturaalsele küünele geellakk. Õpilane kasutab erinevaid
disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geellaki paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.
Moodul: Geellaki hooldus
Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 4 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele geellaki hooldamise ja parandamise oskused, arvestades naturaalse küüne eripära. Süvendada teadmisi geellaki materjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geellaki kujundamisest ja
disainist (erinevad kujud ja nende eripärad, prantsuse maniküür, värvilise geellaki kasutamine, glitterpulbrite kasutamine ja
effektlakkide kasutamine). Selgitame õpilasele eritöö vajaduse (alla kaarduvate küünte hooldus küünefreesi abil).
Sisu: Geellaki hooldus, praktilisetöö käigus modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsama
disaini teotamine, kiiremate ja ohutumate töövõtete arendamine, eritöövajaduse tuvastamine (allakaarduvate küünte hooldus küünefreesi abil).
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geellakitud küüsi. Õpilane kasutab erinevaid disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste,
haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte hooldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.
+372  5196 7681 (ee)
+372 5349 0901 (рус)
brilliantilustuudio@gmail.com
© Brilliant Ilustuudio/Ilukool