LASH LIFT

Koolitusasutus: Janika Ilustuudio OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus:Ripsmete keemilise koolutamise koolitus ehk LashLifti koolitus
Õppekeel: Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus: 1-4 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised
Kogumaht: 10 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 8 akadeemilist tundi
Koolituse toimumiskoht: Pärnu mnt 146, III korrus Brilliant ilukool
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral.
Koolitusele registreerimine:Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (brilliantilustuudio@gmail.com, tel. 51967681; 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikudcteadmised nii teoorias, kui ka praktikas mis puudutab kulmude hooldamist ja värvimist Hennaga iseseisvaks tööks ilusalongis.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täiesmahus. Samuti on õpilane kohustatud läbima hügieenikoolituse iluteenindajale.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus iluvaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada kulmutehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 nõuete kohane hügieeni teadmine.
 LashLifti jaoks vajalikud instrumendid ja kemikaalid,
 Lash Lift protseduuri etapid ja mõjuajad.
 ohutus.
 ripsmete koolutamine silikoonidega.
 hinnakujundus.
 kodune hooldus.

Õpiväljundid: Õpilane teostab iseseisvalt modellile tulemusliku ripsmekoolutuse ehk Lash Lift protseduuri, kasutades õigeid töövõtteid ja toimeaegu, järgib iluteenust osutades hügieenireegleid vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum ripsmetehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga.Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniteadmised iluteenindus valdkonnas. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii teooriatestis kui ka praktilise töö eksamiga.
Hindamine: Koolitaja hindab õpilase tööd, tema teostatud LashLifti protseduurile kahel modellil.

 kas modellile on leitud sobiv koolutus suurus.
 õigete töövõtete kasutamine.
 õigete töövahendite tundmine.
 õige toimeaja valik,
 ripsmekoolutuse tulemuse.
 teooriateadmiste testi tulemus.

Õpiväljundid loetakse saavutatuks kui õpilane teostab LashLifti
protseduuri iseseisvalt ja tulemuslikult modellile.
Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus: Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi vähemalt 1 kord aastas, et tõsta pädevust antud valdkonnas.

Koolituse maksumus: 120€
+372  5196 7681 (ee)
+372 5349 0901 (рус)
brilliantilustuudio@gmail.com
© Brilliant Ilustuudio/Ilukool