HENNA BROW 3D KULMUKOOLITUS

Koolitusasutus: Janika Ilustuudio OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: 3D kulmukoolitus Hennaga
Õppekeel: Eesti keel, vene keel
Õppegrupi suurus: 1-4 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised
Kogumaht: 8 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 8 akadeemilist tundi
Iseseisev töö - Koolituse toimumiskoht: Pärnu mnt 146, III korrus Brilliant ilukool
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral.
Koolitusele registreerimine: Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (brilliantilustuudio@gmail.com, tel. 51967681; 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.
Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui ka praktikas mis puudutab kulmude hooldamist ja värvimist Hennaga iseseisvaks tööks ilusalongis.
Eeldused koolituse läbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi täiesmahus. Samuti on õpilane kohustatud läbima hügieenikoolituse iluteenindajale.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus iluvaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada kulmutehnikuna. Pakkuda võimalust elukestvaks õppeks ja arenguks. Võimaldada täiskasvanud õppijal omandada konkurentsivõimelisel
tasemel eriala, millega siseneda tööturule või jätkata seal senisest edukamalt.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu, õppemeetodid ja materjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis.
 põhjalikud teadmised teoorias.
 klienditeenindus alused.
 töövahendid.
 modelleerimine.
 näokujud.
 karva ehitus ja kasvufaasid.
 erinevad kulmukujud.
 kulmude värvimine Hennaga.
 värviteooria.
 kulmude korrigeerimine pinsettidega.
 kulmude korrigeerimine vahaga.

Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt teostada kliendile kulmuhooldust, oskab valida õige kulmukuju ja värvi, modelleerida ja korrigeerida kliendikulmud vastavalt kliendi iseärasustele ja vastavalt õpitud meetoditele, kasutades õigeid tehnikaid. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.
Õppekeskkond: Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum kulmutehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga. Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniteadmised iluteenindus valdkonnas. Õpilase teadmisi kontrollitakse nii teooriatestis kui ka praktilise töö eksamiga.
Hindamine: Õpilane teostab 2 praktilist tööd modellil, mida hindab koolitaja.

Hinnatakse õpilast hindamislehe alusel, millel on välja toodud erinevad kriteeriumid:

 hügieeni tagamine.
 ohutusnõuded (suumask jm.).
 õige kulmukuju leidmine.
 õige kulmuvärvi valimine
 vastus teoreetilisele küsimusele.
 töövõtete õige kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid: Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral
ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt
läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.
Koolitajakompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus: Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi
vähemalt 1 kord aastas, et tõsta pädevust antud valdkonnas.

Koolituse maksumus 155€

+372  5196 7681 (ee)
+372 5349 0901 (рус)
brilliantilustuudio@gmail.com
© Brilliant Ilustuudio/Ilukool