GEELKÜÜNTE KOOLITUS

Koolitusasutus: Janika Ilustuudio OÜ
Õppekavarühm: Juuksur ja iluteenindus
Õppevaldkond: Teenindus
Õppekava nimetus: Geelküünte paigaldamine ja hooldamine
Õppekeel: Eesti keel, vene keel
Õppegrupi: suurus 1-4 inimest
Sihtgrupp: Iluteenindusest huvitatud naised
Kogumaht: 16 akadeemilist tundi
Auditoorse töö tunde ja praktilise töö tunde: 7-8 akadeemilist tundi
Iseseisev töö: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Koolituse toimumiskoht: Pärnu mnt 146, III korrus Brilliant ilukool
Koolituse toimumise aeg: Koolitusajad lepitakse kokku õpilasega individuaalselt. Enamasti toimuvad koolitused igapäev õpilaste osaluse korral.
Koolituseleregistreerimine: Koolitusele saab registreerida emaili ja telefoni teel (brilliantilustuudio@gmail.com, tel. 51967681; 53490901).
Õpingute alustamise tingimused: Koolitusel saab osaleda täiskasvanu, kes on motiveeritud osalema terves koolitusprogrammis ja tasunud õppemaksu.

Õppe ülesehitus: Õpingutel saab õpilane koolitajalt vajalikud ja väga põhjalikud teadmised nii teoorias, kui ka praktikas mis puudutab geelküünte paigaldamist ja hooldamist iseseisvaks tööks ilusalongis.
Eeldused koolituseläbimiseks: Koolituse läbimiseks on õpilane kohustatud läbima koolitusprogrammi
täiesmahus. Samuti on õpilane kohustatud läbima hügieenikoolituse iluteenindajale.
Õppekava eesmärgid: Õppekava eesmärgiks on anda õpilasele alus iluvaldkonnas tegutsemiseks. Koolituse edukalt läbinud õpilasel antakse vastava sisuline tunnistust, mis tunnustab teda ja annab õiguse töötada küünetehnikuna.

Õppekava kirjeldus sh õppesisu,õppemeetodid jamaterjalide loend:
Õpingute jooksul käsitletakse järgmisi teemasid teoorias ja praktikas:

 nõuetekohased hügieeniprotseduurid ilusalongis.
 geelküünte paigaldus vormidel.
 geelküünte hooldus.
 disain värvilise geeliga.
 permanentne prantsuse maniküür.
 geelküünte disain glitterpulbriga.
 geelküünte disain fooliumiga.
 geelküünte disain kassisilma effektlakiga.
 viilimistehnika (küünefrees).
 viilimistehnika (küüneviiliga).

Õpiväljundid Õpilane oskab iseseisvalt paigaldada kliendile geelküüned vormidel, oskab teostada geelküünte hooldust, disainida geelküüsi vastavalt õpitud meetoditele ( prantsuse maniküür, fooliumdisain, kassisilma effekt, glitterpulber) ja kasutades õigeid tehnikaid. Õpilane järgib teenuseid osutades hügieenireegleid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.Õppekeskkond Õpe viiakse läbi kaasaegses ilusalongis. Salongis on eraldi ruum küünetehnikutele, kus saavad töötada 1-4 õpilast korraga.

Salongiruumid on läbinud kontrolli positiivsele hindele terviseameti poolt.

Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Lõpetamise tingimused: Õpilane on kohustatud läbima koolituskava täiesmahus positiivsele tulemusele. On läbinud hügieeniteadmised iluteenindus valdkonnas.
Õpilase teadmisi kontrollitakse nii teooriatestis kui ka praktilise töö eksamiga.

Hindamine:
Hinnatakse õpilast hindamislehe alusel, millel on välja toodud erinevad kriteeriumid:
 hügieeni tagamine.
 ohutusnõuded (suumask, kaitsekindad, kaitseprillid).
 õige tehnika leidmine geelküünte paigalduseks ja hoolduseks.
 küünte kuju esteetilisus.
 küünte pinnakaunistuste esteetilisus
(värvigeel, prantuse maniküür).
 vastus teoreetilisele küsimusele.
 Küüneviili ja küünefreesi õige kasutamine.

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid:
Teadmiste ja oskuste kontrolli positiivsele hindele sooritamise korral ning kõigi õppekavasse kuuluvate moodulite ning eelduste läbimise
korral väljastatakse vastava sisuline tunnistus. Õppekava osaliselt läbinud, hindamisel mitteosalenud või hindamist mitteläbinud õppijale
väljastatakse - tõend koolitusel osalemise kohta.

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi-või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajad omavad vastavasisulisi tunnistusi/sertifikaate erinevate koolitajate ja koolituste kohta. Koolitajad täiendavad enda teadmisi
vähemalt 1 kord aastas, et tõsta pädevust antud valdkonnas. Koolitajad on igapäevaselt tegelenud ripsmepikenduste paigalduse ja hooldusega alats aastast 2013.
Koolituse maksumus: 320€
*koolitus komplektide maksumus võib muutuda vastavalt koostööpartneri hinnakirjale.
Moodul: Geelküünte paigaldus
Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 8 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte paigaldamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära. Süvendada teadmisi geelküüntematerjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning täiendada teadmisi geelküünte kujundamisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad, prantsuse maniküür, värviliste geelidekasutamine, glitterpulbrite kasutamine ja effektlakkide kasutamine).
Sisu: Geelküünte paigaldamine vormide abil, praktilisetöö käigus modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsama disaini teotamine, kiiremate ja ohutumate töövõtete arendamine.
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat kasutades paigaldada geelküüsi vormide abil. Õpilane kasutab erinevaid
disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda geelküünte paigaldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerja:l Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.

Moodul: Geelküünte hooldus
Koolitajad: Janika Keerdoja, Erika Bernjakov
Auditoorsed tunnid: 8 akadeemilist tundi
Iseseisva töö tunnid: Miinimum 5 tööd ennem järgmist koolituspäeva.
Eesmärk: Anda õpilasele geelküünte hooldamise ja parandamise oskused, arvestades vormidel paigaldatud geelküünte eripära.
Süvendada teadmisi geelküüntematerjalide ja töövahendite kasutamisest, kliendi soovide ja vajadustega arvestamisest ning
täiendada teadmisi geelküünte kujundamisest ja disainist (erinevad kujud ja nende eripärad, prantsuse maniküür, värviliste geelide
kasutamine, glitterpulbrite kasutamine ja effektlakkide kasutamine). Selgitame õpilasele eritöö vajaduse (alla kaarduvate küünte hooldus
küünefreesi abil).
Sisu: Geelküünte hooldus, praktilisetöö käigus modellile. Võimalike vigade tuvastamine, parandamine ja vältimine. Lihtsama
disaini teotamine, kiiremate ja ohutumate töövõtete arendamine, eritöö vajaduse tuvastamine (allakaarduvate küünte hooldus küünefreesi abil).
Õpiväljundid: Õpilane oskab iseseisvalt ja õiget tehnikat (küüneviil, küünefrees) kasutades hooldada geelküüsi. Õpilane kasutab erinevaid
disainitehnikaid vastavalt õpitud tehnikatele. Kujundab küünepikkuse ja kuju vastavalt kliendi soovile ning tunneb selleks vajalikke
viilimisvõtteid ning materjali tehnilisi nõudeid. Oskab töös arvestada kliendi erivajaduste, haiguste ja vanusega ning vajadusel keelduda
geelküünte hooldamisest.
Kontrollvorm: Suuline tagasiside praktilisele tööle koolituspäeval.
Õppematerjal: Ilukooli poolt koostatud õppematerjal paberkandjal.
+372  5196 7681 (ee)
+372 5349 0901 (рус)
brilliantilustuudio@gmail.com
© Brilliant Ilustuudio/Ilukool